Klachten

Waarover kun je een klacht indienen
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent een behandeling die je van mij kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling door mij, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde of vermiste eigendommen.